Østerlie kunst og farge as

Siden oppstarten i 1988 har Østerlie Kunst og Farve AS hatt som mål å bli den beste spesial- og fagbutikk for utøvende kunstnere, amatører, skoler og institusjoner.

Vi som til daglig er å finne i butikken er utdannet innenfor malerfaget, tegning, form og farge og har lang erfaring i bransjen. Du er derfor garantert god faglig veiledning om materialer og uttrykksmåter og de beste produktene fra Europas ledende produsenter.

Kunstnere har sine særegenheter, og det gjelder blant annet i forhold til valg av utstyr, materialer og teknikker. For oss er det både utfordrende og lærerikt å ha mange av Norges fremste billedkunstnere blant våre kunder. Impulsene bringer vi gjerne videre, til deg.