Atelier og studioutstyr

Diverse studioutstyr

Kniv, skalpell og saks

Leire

Lim

Lysbord og tracer

Modellbygging

Paletter

Portofolio, mappe, tegnerør

Staffeli

Tape

Verktøy

Verktøy til grafikk