Lerret og blindrammer

Blindrammer

Bomullslerret

Linlerret

Maleplate

Upreparert